Choď na obsah Choď na menu
 


MsKK Handlová - Smernica pre výcvik

1. 1. 2012

Mestský kynologický klub Handlová

SMERNICE PRE VÝCVIK

1.       Pri vstupe do areálu je pes na vodítku.

2.   Na výcvik prichádzam o 10 až 15 minút skôr. Pri neskorom príchode sa snažím nenarušovať výcvik ostatných.

3.        Pri príchode a odchode sa zapíšem do Knihy výcvikov (meno psovoda, čas).

4.      Pokiaľ so psom necvičím, alebo výcvikár nepovie inak, je pes uviazaný na kolíku alebo uzavretý v koterci či odkladacom boxe.

5.      Psy nemajú prístup do klubovne a pod prístrešok. Výnimky: socializácia na uzavreté priestory, na väčšie množstvo ľudí pokope (psovodi sediaci pod prístreškom), šteniatka a nové psy, ktoré nie sú navyknuté na uväzovanie, nepriazeň počasia a pod. V takýchto prípadoch je pes na vodítku. Dbám na bezpečnosť ostatných.

6.    Pri výcviku dbáme na to, aby psy mali medzi sebou dostatočnú vzdialenosť – aby nedochádzalo ku vzájomnému kontaktu psov. Psy sa kontaktujú iba v rámci socializácie na konci výcviku.

7.      Nekontaktujeme psov uviazaných na úväznom kolíku, a to ani slovne a už vôbec nie hladkaním. Takto uviazané psy oddychujú medzi jednotlivými cvičeniami alebo čakajú pred začatím výcviku a akýkoľvek kontakt s cudzou osobou alebo psom je nežiaduci. Okolo uviazaných psov sa pohybujem opatrne a dodržujem od nich bezpečnú vzdialenosť.

8.        Pokiaľ idem k svojmu uviazanému psovi, nejdem popri ostatných psoch.

9.       Cudzieho psa hladím iba so súhlasom jeho majiteľa. Psa nehladím po hlave, ani po ušiach (tým by som psovi dával najavo svoju nadradenosť), vhodnými miestami sú hruď, bok tela, chrbát psa.

10.  Členský príspevok na jedného psovoda + psa.  Príspevok platí pre daný kalendárny rok. Nový člen má právo prísť 3x bez zaplatenia.

11.  Psovod má nosiť na výcvik: obyčajný obojok, príp. aj výcvikovú jednoradovú retiazku, obyčajnú vôdzku (nie samonavíjacie), hračky - aport, odmeny – pamlsky, misku s vodou, príp. náhradný obojok, vôdzku a iné výcvikové pomôcky..

12. Psovod je povinný oboznámiť sa s právami a povinnosťami člena klubu a so Stanovami klubu, ktoré sú k dispozícii na nástenke v klubovni.

13. Počas výcviku zodpovedá za priebeh výcviku a za psovodov určený člen klubu (výcvikár). Psovodi sú mu podriadení – riadia sa nariadeniami výcvikára. Pokiaľ ma psovod osobitné požiadavky na výcvik svojho psa poradí sa o nich s výcvikárom.

14.   Psovod má právo požadovať vysvetlenie, resp. zdôvodnenie výcvikovej metódy alebo postupu výcvikára. Má právo podať písomnú sťažnosť na postup výcvikára, ktorú adresuje Rade klubu.

15.   Pred výcvikom psa príliš neunavujeme – ak musíme ísť dlhšiu trasu pešo, prídeme včas, aby si pes stihol oddýchnuť. Pes by mal byť vyvenčený. Psa min. 2 hodiny pred výcvikom nekŕmime (z dôvodu hrozby možného prevrátenia žalúdku).

16.    Psa udržujem v dobrom zdravotnom stave a dobrej fyzickej kondícii. To tiež znamená, že psa neprekrmujem, resp. predchádzam vzniku obezity.

17.    Psovod je zodpovedný za správanie sa svojho psa, t.j. aj za škody spôsobené psom, ako aj zranenie iného psa či osoby.

18.    Pokiaľ sa pes vyvenčí v areáli klubu, je psovod povinný si po ňom odpratať. K tomuto účelu slúži lopata alebo  zberáčik.

19. Dbám na zdravotný stav svojho psa, pravidelne sa zúčastňujem veterinárnych vyšetrení. V prípade, že mám svojho psa chorého, necvičím sním. Pokiaľ sa jedná o chorobu nákazlivú, prenášajúcu sa z psa na psa, oznámim to aspoň jednému z členov Rady klubu a snažím sa zabrániť kontaktu iného psa s mojím psom. (aby nedochádzalo ďalšiemu šíreniu nákazy)

20. Od psovodov sa očakáva aktívna účasť na akciách klubu a brigádach organizovaných klubom.